Vision, værdier & retningslinjer

Vision

Vi vil være Sønderjyllands største floorball-forening - både når det gælder ungdom og bredde.

Mission

Vi har plads til alle og tilbyder floorball til alle uanset alder, køn, etnicitet, niveau og ambitioner. Vi er en forening, hvor der er plads til hele familien og hvor det er rart at komme.

Værdier

  • Engagement

 Frivillighed og engagement er drivkraft i vores forening.


  • Fællesskab 

Vi er én forening med et stærkt sammenhold.

  • Klubånd

Det er vigtigt for os, at alle involverede i klubben udviser klubfølelse og klubånd.


  • Respekt 

Vi behandler hinanden med respekt og udøver fairplay på og uden for banen.

  • Trivsel

Det er vigtigt for os, at alle som er involveret i klubben, trives både på og uden for banen.


  • Udvikling 

 Vi vil løbende udvikle foreningen på alle niveauer.

Retningslinjer og politikker

Fairplay & etik

Ungdomspolitik